स्याङ्जाको भीरकोटमा अवस्थित प्रसिद्ध छाँयाक्षेत्र मन्दिर

फागुन १७, २०७८