spot_imgspot_img
अन्य
    spot_img
    spot_img

    सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको दरबन्दी सिर्जना, पुरानो बेरूजु समेत असुल