गोबर ग्याँस बनाउन सरकारले दिने अनुदानमा वृद्धि

फागुन ०६, २०७८


६ फागुन २०७८

सरकारले ‘नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति (पहिलो संशोधन) २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । यो नीतिमार्फत सरकारले गोबर ग्याँसमा दिँदै आएको अनुदान रकम बढाएको छ । गाई,भैंसीको गोबर मुख्य पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी घरायसी प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने बायो ग्यास प्लान्टहरूमा प्रति घरधुरी दिइने अनुदान रकम बढाइएको हो ।

हिमाली जिल्लामा यसअघि २ घनमिटर प्लान्ट क्षमताका लागि २५ हजार, ४ घनमिटर प्लान्ट क्षमताका लागि ३० हजार र ६ घनमिटर वा सोभन्दा बढी प्लान्ट क्षमताका लागि ३५ हजार रुपैयाँ अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अहिले त्यसलाई बढाएर सरकारले क्रमशः ३२ हजार ५ सय, ३९ हजार र ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको छ ।

पहाडी जिल्लाहरूमा २ घनमिटर क्षमताको प्लान्टका लागि २६ हजार, ४ घनमिटर क्षमताको प्लान्टका लागि ३२ हजार ५ सय र ६ घनमिटर वा त्योभन्दा माथिको प्लान्टका लागि ३९ हजार रुपैयाँ अनुदान तोकिएको छ । यसअघि ती जिल्लाहरूमा प्लान्टको क्षमताअनुसार क्रमशः २० हजार, २५ हजार र ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिँइदै आएको थियो ।
अब तराईका जिल्लाहरूका गोबर ग्याँस बनाउँदा २ घनमिटर क्षमताको प्लान्टका लागि १९ हजार २ सय, ४ घनमिटर क्षमताको प्लान्टका लागि २४ हजार र ६ घनमिटरभन्दा माथिको प्लान्टका लागि २८ हजार ८ सय रुपैयाँ अनुदान पाइनेछ । यसअघि यस्तो अनुदान क्रमशः १६ हजार, २० हजार र २४ हजार रुपैयाँ बराबर थियो ।