गडहरे गुफाको भौगर्भिक अध्ययन सम्पन्न: विश्वकै ठूलो गुफा हुन सक्ने

0
271