विषय विज्ञमा सूचीकृत हुन चाहने शिक्षकले आवेदन दिन सक्ने :आवेदनपत्र सहित

साउन १६, २०७९


स्मार्ट अखबार सम्वाददाता,
साउन १६

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र श्रव्यदृश्य शाखाले विषयगत विज्ञ शिक्षकहरुको सूचि तयार गर्नका लागि देशभरका इच्छुक शिक्षकहरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । केन्द्रद्धारा विद्यालय शिक्षाका स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई पूरक सामाग्रीको रुपमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत श्रव्यदृश्य पाठहरु उत्पादन गर्न विषय विज्ञ शिक्षकहरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको हो ।

कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म अध्यापन गर्ने   शिक्षकहरूले सूचीकृत हुनका  लागि सम्बन्धीत विषयमा कम्तीमा स्नातक तह र कक्षा ११ र १२ का लागि सम्बन्धीत विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

साथै विद्यार्थीको स्तर, रुचि, उमेर समूह र क्षमता बमोजिम उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सक्ने तथा विषयगत ज्ञान, सिप र कला कौशलतासहित अन्तरक्रियात्मक शैलिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षकण गर्न सक्ने देशभरका इच्छुक शिक्षकहरुलाई सूचीकृत हुन जारी सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।देशभरका इच्छुक शिक्षकहरुले भदौं ३१ गतेभित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी गत वर्ष सूचिकृत भएका शिक्षकहरुले यस वर्ष पनि नविकरण हुन चाहेमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

सूचना तथा आवेदनपत्र यहाँबाट हेर्न सकिन्छ :

https://www.cehrd.gov.np/media/867